Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh – Những điều mẹ bầu cần biết theo quy định của pháp luật!

899
Nghỉ dưỡng sức sau sinh là một chế độ nhằm tạo điều kiện cho lao động nữ có thêm thời gian phục hồi sức khỏe và chăm sóc con. Chế độ nghỉ dưỡng sức sẽ khác nhau tùy vào điều kiện cụ thể và tình trạng sức khỏe của mẹ và bé.

Dưới đây conkhoe.info xin giới thiệu chi tiết cho các chị hiểu sâu về chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh cập nhật mới nhất 2020 nhé.

1. Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh

Nghỉ dưỡng sức sau sinh là một chế độ đãi ngộ của luật Bảo hiểm 2014 dành cho các lao động nữ trong thời kỳ thai sản. Đây là một phần quan trọng trong “chế độ thai sản 2020”. Chế độ này hỗ trợ người lao động nữ có thêm thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe và chăm sóc con.

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh
Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh

Dựa theo Điều 41 luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có nêu rõ:

Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Như vậy, những lao động nữ sau thời gian nghỉ “chế độ thai sản” mà sức khỏe chưa ổn định sẽ có thêm chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh.

2. Thời gian và thủ tục hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh

Theo Điểm 2.4 khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH , hồ sơ để cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ dưỡng sức sau sinh cho người lao động là Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu 01B-HSB) do đơn vị sử dụng lao động lập.

Do đó, người lao động chỉ chuẩn bị thêm mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ này. Sau khi điền xong mẫu đơn, người lao động nộp cho đơn vị sử dụng lao động. Ngoài ra, cần có các giấy tờ xác nhận từ đơn vị khám chữa bệnh đạt chuẩn (nếu có).

2.1. Thời gian hưởng chế độ 

Theo như luật Bảo hiểm, thời gian nghỉ dưỡng sức được quy định như sau:

  • Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;
  • Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;
  • Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.
Thời gian nghỉ dưỡng sức
Thời gian được phép nghỉ

Một số lưu ý :

  • Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
  • Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc được tính cho năm đó.

2.2. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ

Hiện này đã có mẫu đơn có sẵn cho phép người lao động sử dụng. Ngoài ra, để thuân tiện cho việc thực hiện chế độ này các doanh nghiệp đã cho người lao động sử dụng mẫu đơn riêng của họ.

2.2.1. Đối với người lao động

Người lao động tiến hành điền mẫu đơn do doanh nghiệp cấp hoặc có thể tìm kiếm các mẫu đơn trên internet. Ngoài đơn thì người lao động cần cung cấp thêm giấy tờ mà đơn vị sử dụng lao động yêu cầu. Các giấy tờ chứng nhận như: giấy chứng nhận sức khỏe, giấy chứng nhận sinh mổ, …

Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức
Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức

Tất cả các giấy tờ cung cấp sẽ nộp lại cho doanh nghiệp và chờ phê duyệt. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm nhận đủ hồ sơ từ người lao động họ sẽ tiến hành giải quyết và chi trả tiền chế độ.

2.2.2. Đối với doanh nghiệp hoặc đơn vị sử dụng lao động

Mẫu đơn 01B- HSB
Mẫu đơn 01B- HSB

Với chế độ dưỡng sức sau sinh, bạn điền vào phần II của Mục C trong mẫu Mẫu 01B-HSB như sau:

Cột A: Ghi số thứ tự

Cột B: Ghi Họ và Tên của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 1: Ghi mã số BHXH của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 2: Ghi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định.

Cột 3: Ghi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định.

Cột 4: Ghi tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết.

Cột C: Ghi số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh nơi người lao động mở tài khoản; trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân thì bỏ trống. 

Ví dụ: Số tài khoản 12345678xxx, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long.

Cột D:  Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo chứng từ giấy): Ghi ngày, tháng, năm trở lại làm việc sau thai sản.

Cột E: bỏ trống không ghi.

Sau khi hoàn thiện danh sách thì đơn vị sử dụng lao động nộp cho cơ quan bảo hiểm.

2.3. Thủ tục nộp hồ sơ

Như vậy, trong vòng 30 ngày đầu trở lại làm việc sau khi nghỉ chế độ thai sản mà sức khỏe chưa phục hồi.

Thủ tục nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm
Thủ tục nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm

Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh như sau:

Bước 1: Người lao động làm đơn xin nghỉ dưỡng sức

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động phê duyệt đơn hoặc ra quyết định về việc cho người lao động nghỉ (ghi rõ thời gian được nghỉ ).

Bước 3: Doanh nghiệp làm thủ tục báo tăng lao động (người lao động đã đi làm lại). Chờ kết quả rồi tiếp tục bước 4.

Bước 4: Đơn vị sử dụng lao động làm hồ sơ hưởng chế độ nghỉ cho người lao động. Mẫu hồ sơ Mẫu 01B-HSB được lập trong vòng 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ. Đơn vị sử dụng lao động gửi qua bưu điện hoặc thư điện tử. Các giấy tờ chứng nhận khác(chứng nhận sinh mổ nếu có, chứng nhận tình trạng sức khỏe) thì gửi qua bưu điện.

Bước 5: Cơ quan bảo hiểm giải quyết hồ sơ. Tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.

3. Tiền hỗ trợ là bao nhiêu?

Tiền hỗ trợ sẽ được tính theo khoản 3 điều 41 luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Mức hỗ trợ từ bảo hiểm
Mức hỗ trợ từ bảo hiểm

Ví dụ như sau:

  • Nếu sinh con trước ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Số tiền dưỡng sức sau sinh một ngày bằng 1.490.000 đồng x 30% = 447.000 đồng.
  • Nếu sinh con sau ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng. Số tiền dưỡng sức sau sinh một ngày bằng 1.600.000 đồng x 30% = 480.000 đồng.

4. Nghỉ dưỡng sức sau sinh có bị trừ lương không?

4.1. Có bị trừ lương không?

Theo khoản 3 điều 41 luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Nghỉ dưỡng sức sau sinh có bị trừ lương
Nghỉ dưỡng sức sau sinh có bị trừ lương không?

Như vậy, pháp luật chỉ quy định về số tiền lương mà người lao động nữ được hưởng  nếu nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con. Ngoài ra, không có quy định nào về việc trừ lương trong thời gian nghỉ dưỡng sức. Nếu doanh nghiệp bạn nói trừ 5 đến 7 ngày lương theo số ngày hưởng dưỡng sức đã thanh toán là không có căn cứ, pháp luật không có quy định về vấn đề này.

Nghỉ dưỡng sức sau sinh có bị trừ lương không?
Trừ lương người lao động trong thời gian nghỉ dưỡng sức là sai.

Bạn cần tìm hiểu kỹ vấn đề này và làm đơn để được giải quyết thỏa đáng trong trường hợp cần thiết. Nếu hồ sơ của bạn không đủ điều kiện thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo cho bạn. Doanh nghiệp không được phép tự ý giải quyết khi chưa nhận được kết quả từ cơ quan bảo hiểm.

4.2. Vậy tiền hỗ trợ nhận được từ đâu ?

Dựa theo khoản 2 Điều 186 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động”.

Tiền hỗ trợ nghỉ dưỡng sức sau sinh
Tiền hỗ trợ từ bảo hiểm

Như vậy, cũng không có quy định nào yêu cầu doanh nghiệp phải trả lương cho bạn trong thời gian nghỉ dưỡng sức đó.  Do đó, trong thời gian nghỉ dưỡng sức bạn sẽ không được doanh nghiệp trả lương.

Mức lương hỗ trợ mà bạn nhận được là do cơ quan bảo hiểm chi trả. Cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và gửi quyết định nghỉ, số tiền hỗ trợ về doanh nghiệp của bạn. Sau đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành cấp số tiền hỗ trợ đó theo quyết định của cơ quan bảo hiểm.

Để được các chuyên gia tư vấn kỹ hơn về dinh dưỡng, chế độ ăn dặm, cách cải thiện chiều cao, cân nặng cho bé, các mẹ có thể liên hệ Inbox Fanpage này!

Theo Thu Huyền tổng hợp

Các bài viết liên quan:

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Please enter your comment!
Please enter your name here